Home

ZO’N DEAL is een leasemaatschappij. De onderneming stelt zich ten doel om het voor particulieren en niet-belastingplichtige instellingen (bijvoorbeeld dorpshuizen en sportclubs) aantrekkelijker te maken om zonnepanelen aan te schaffen. De particulieren en instellingen kunnen natuurlijk zelf rechtstreeks panelen aanschaffen, maar wanneer ze dat via ZO’N DEAL doen, blijken ze stukken goedkoper uit te zijn. Hiertoe geven ze ZO’N DEAL de opdracht om de panelen van hun keuze te kopen. ZO’N DEAL op haar beurt verhuurt de panelen vervolgens voor een periode van vijf jaar aan de opdrachtgever. Na vijf jaar heeft de opdrachtgever het recht om de panelen tegen een tevoren afgesproken prijs te kopen.

Het blijkt dat de opdrachtgevers – wanneer die na vijf jaar besluiten tot kopen – ongeveer 19% goedkoper uit zijn dan in de situatie waarin zij zelf de panelen direct zouden hebben gekocht.

Via ZO’N DEAL trekt de opdrachtgever profijt van het feit dat belastingplichtige ondernemingen, anders dan particulieren en niet-belastingplichtige instellingen, een beroep kunnen doen op de Energie-investeringsaftrek. De Belastingdienst heeft bevestigd dat ZO’N DEAL langs de gekozen weg in aanmerking komt voor deze fiscale faciliteit.

KvK: 58303170                            ZO’N DEAL                          BTW-nummer: 086756369B03